Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia zdrowotne z zakresu badań tomografii komputerowej

 

Wilkowice, dnia 23.09.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 7/2020)

  

        SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:   

 

badań tomografii komputerowej wykonywanych w pomieszczeniach SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej oraz obsługi Pracowni Badań Obrazowych Szpitala wraz z dzierżawą części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Pracowni TK  

 

 W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

WIZJA V Sp. z o.o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 3

91-341 Łódź