Zaproszenie do złożenia oferty na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala

 

Wilkowice, dnia  29.09.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę zimowego utrzymania dróg i parkingów na terenie Szpitala.

 

 

 

Szczegóły w załączniku do pobrania:

 Załaczniki:  20200930.zip