Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

 

Wilkowice, dnia 21.10.2020r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej

 

         Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1983) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

 

 

Szczegóły w załączniakch do pobrania:

 Załaczniki:   20201027_2