Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych

 Wilkowice, dnia 29.10.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

            Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie.

 

 Zmiana terminu składania ofert:

 

na 6.11.2020 r. godz. 11:00

 

Szczegóły w załączniku do pobrania:

 Załaczniki:  20201020.zip