OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć

 

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE:

dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć

(Postępowanie ZP – 4240 – 8/2020)

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 28.10.2020 r.