Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie.

 

Wilkowice, dnia 30.10.2020 r.

 

 Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie.

 

  

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 6.11.2020 r. godz. 11:00


PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANY W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

  

W odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie.

 

Szczegóły w załączniku do pobrania:

 Załaczniki:  20201030.zip