Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków dezynfekujących.

 

Wilkowice, dnia 30.10.2020 r.


Zapytanie ofertowe


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących.

 

          Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej  zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania:

 Załaczniki:  20201031.zip