ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług pralniczych

 

Wilkowice, dnia   4.11.2020 r.


Uwaga: Zamawiający dopuszcza wysłanie oferty w formie skanu na adres email:
zam.publiczne@szpital-kolejowy.com , a następnie dosłanie w ciągu trzech dni w wersji papierowej.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług pralniczych

 

 

        Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług pralniczych w okresie od 04.12.2020 r. do 03.12.2021 r. Szczegółowy asortyment oraz ilości znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Łukasz Wierzbowski: email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com.

 

Opis przedmiotu zamówienia

          Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych obejmujących pranie (w tym dezynfekcję, prasowanie, maglowanie, składanie) oraz bieżącą reperację (szycie, cerowanie, doszywanie tasiemek itp.) :

 

 Szczegóły w załącznikach do pobrania:

 Odpowiedzi na pytania:   20201104_2_opd

 Załączniki:   20201104

  Załącznik nr 2:   20201104_2