Dotyczy: dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 Wilkowice, 12.11.2020 r.

 

Uwaga: zmiana terminu składania na: 17.11.2020 r. godz. 8:00.

 

Jednocześnie informujemy, że z związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszczamy złożenie oferty za pomocą skanu oferty wysłanego na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com pod warunkiem dostarczenia oferty w wersji papierowej najpóźniej do dnia 20.11.2020 r.

 

 

Wilkowice, 4.11.2020 r.

 

Dotyczy: dostawa środków dezynfekujących dla potrzeb SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

Informacja

 

            SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach informuje, że w związku z licznymi pytaniami wykonawców wydłuża termin składania do 13.11.2020 r. godz. 10:00. Odpowiedzi na pytania które wpłyneły do dnia 3.11.2020 r. zostaną umieszczone na stronie internetowej (najpóźniej do dnia 10.11.2020 r.).  Pytania które wpłyneły po 3.11.2020 r. pozostaną bez odpowiedzi.

Jednocześnie informujemy, że z związku z sytuacją epidemiologiczną dopuszczamy złożenie oferty za pomocą skanu oferty wysłanego na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com pod warunkiem dostarczenia oferty w wersji papierowej najpóźniej do dnia 17.11.2020 r.

 

Załączniki do pobrania:

Informacja nr 1:   20201104_inf_nr_1

Informacja nr 2:   20201104_inf_nr_2

 

Odpowiedzi na pytania:   20201104_odp_na_pyt