Unieważnienie postepowania na „świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie”.

 

 

 

Informacja

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach informuje, unieważnia postepowaniena na „świadczenie usług usuwania, w tym transportu i utylizacji, odpadów niebezpiecznych i medycznych i innych w łącznej ilości ok. 30 000 kg rocznie”.

 

 

 

Wilkowice, 19.11.2020 r.