Konkurs ofert w zakresie wykonywania dyżurów lekarskich na oddziałach

Wilkowice, dnia  20.11.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 10/2020)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu:  Wykonywannie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

  • dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym
  • dyżurów lekarskich w Oddziale Pulmonologicznym
  • dyżurów lekarskich w Oddziale Opieki Paliatywnej
  • dyżurów lekarskich w  Izbie Przyjęć Szpitala

  

Szczegóły w załączniakch do pobrania:

 Załaczniki:   20201120