Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę informatyczną

 

Dotyczy: świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

BB-COMP Spółka Cywilna
Dariusz Majdak, Michał Suchiński
ul. Partyzantów 98
43-316 Bielsko-Biała

 

Zestawienie ofert

lp

Wykonawca

Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe (zł.)

1

BB-COMP Spółka Cywilna

Dariusz Majdak, Michał Suchiński

ul. Partyzantów 98

43-316 Bielsko-Biała

10086,00

 

  

Wilkowice, 24.11.2020 r.