ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń teletechnicznych

 Wilkowice, dnia  9.12.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 1843, z późń.zm.) Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: usługę utrzymania i bieżącej konserwacji następujących instalacji i urządzeń teletechnicznych zlokalizowanych na terenie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach:

1)         instalacje kablowe telefoniczne w budynku Szpitala,

2)         centrala telefoniczna Slican CCA 2720.2 ISDN prod. 2002 r.,

3)         aparaty telefoniczne w użytkowaniu,

4)         kabel lokalny 50 x 0,6 -120 m,

5)         instalacji domofonowej.

 

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

Załączniki do pobrania:   20201211