OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

Wilkowice, dnia 16.12.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 10/2020)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 dyżurów lekarskich w Oddziale Wewnętrznym, Pulmonologicznym, Opieki Paliatywnej i Izbie Przyjęć

 

 

W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

Prywatna Praktyka Lekarska

LEK. MED. Katarzyna Kuc-Gawlińska

ul. Wierzbowa 5

34-325 Łodygowice

(Pakiet nr 1)

  

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs dla Pakietu nr 2 bez podawania przyczyny.

 

 

Wilkowice, dnia 16.12.2020 r.