Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa

 

Wilkowice, dnia 18.12.2020 r.

 

  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 11/2020)SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w obszarze zabezpieczenia – powiat Bielsko-Biała w ramach podwykonawstwa

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała