Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania rehabilitacji logopedycznej

Wilkowice, dnia 29.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 –12/2020)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm. )

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

rehabilitacji logopedycznej 

dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

 

Termin realizacji umowy: 2 lata od dnia podpisania umowy (nie później niż od 15.01.2021 r.) Wilkowice, dnia 29.12.2020 r.

 

 

Szczegóły w załączniakch do pobrania:

  Załaczniki:   20201230