Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenia rehabilitacji logopedycznej

 Wilkowice, dnia 5.01.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 12/2020)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresie wykonywania:

 

rehabilitacji logopedycznej 

dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

 W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

PROLOGOS – GABINET LOGOPEDYCZNO-TERAPEUTYCZNY

SYLWIA SZWED

ul. Jesionowa 12

43-365 Wilkowice