OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 11/2020)

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 11/2020)

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00,

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Indywidualna Specjalistyczna

Praktyka Lekarska

Lek. med. Krzysztof Zuziak

ul. Żubrów 7

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 21.01.2021 r.