Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć

Wilkowice, dnia 12.02.2021 r.

 

OŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE


(Postępowanie ZP – 4240 – 2/2021)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00.

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska
Michał Dworak
ul. Podtorze 41
34-300 Żywiec

Paweł Sznajder
Indywidualna Praktyka Lekarska
ul. Janowicka 59
43-512 Janowice

Indywidualna Praktyka Lekarska
Elżbieta Stachura-Pindel
ul. Góra Burgołowska 19
34-300 Żywiec