Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć

 Wilkowice, dnia  16.03.2021 r. 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2021)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00,

 

Szczegóły w załączniakch do pobrania:

 

  Załączniki:   20210317