Ogłoszenie o przetargu na wynajęcie 5 m2 powierzchni na zainstalowanie automatów do kawy, napojów i przekąsek

 Wilkowice, 22.03.2021r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości
zlokalizowanej w Wilkowicach, ul.
Żywiecka 19,

zgodnie z zestawieniem:

 

Pakiet  1 -  nr sprawy AP/D/01/2021 na dzierżawę 1 m2 powierzchni korytarza zlokalizowanej
na Parterze z przeznaczeniem na zainstalowanie 1 automatu do sprzedaży kawy
i gorących 
napojów, na okres 3 lat.

Pakiet  2 -  nr sprawy AP/D/02/2021 na dzierżawę 4  m2 powierzchni korytarza zlokalizowanej
             na: 
Parterze - 1 m2,  I Piętrze - 1 m2 ,  II Piętrze – 1 m2 , III Piętrze – 1m2 budynku
             głównego 
Szpitala z przeznaczeniem  na zainstalowanie 4 szt. automatów do sprzedaży
             przekąsek i  zimnych napojów, na okres 3 lat.

 

Regulamin przetargu oraz materiały ofertowe można uzyskać na stronie internetowej Szpitala http://www.szpital-kolejowy.com/ oraz w siedzibie Szpitala – Dział Obsługi Technicznej, pok. nr 5, w godz. od 10:00 do 12:00 tel.: 33 812 20 28 wewn.133.

 

Oferty należy składać do dnia 31.03.2021r. do  godz.  9 30  w Sekretariacie Szpitala (Parter, Budynek Główny).

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz przesunięcia terminów: składania ofert, otwarcia ofert, rozstrzygnięcia przetargu, bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania:

 

  Załączniki - Pakiet 1 :   20210322_P1

  Załączniki - Pakiet 2 :   20210322_P2