Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 4/2021)

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00.

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Robert Tobias

Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Ruciana 40/2

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 5.05.2021 r.