ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

   Wilkowice, dnia  17.05.2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 Z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 pkt 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019, z późń.zm.), stwarzającego możliwość niestosowania przepisów ustawy do udzielania zamówień oraz organizowania konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego:

1)      transport karetką (zespół specjalistyczny) – Pakiet nr 1,

2)      transport karetk (zespół podstawowy) – Pakiet nr 2,

3)  transport materiału do badań, krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów niewymagających specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą – Pakiet nr 3.

w okresie od 01.06.2021r. do 31.05.2022 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

Załączniki do pobrania:   20210517