OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DYŻURÓW LEKARSKICH - zmiana

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 6/2021)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.))

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

 

dyżurów lekarskich w Oddziale Kardiologicznym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00,

 

Termin realizacji umowy:
 2 lata od dnia podpisania (nie później niż od 15.06.2021 r.)

 

Szczegółowe informacje dostępne w załączniku 

Załącznik:   20210524

 

Sprostowanie

 

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że omyłkowo wpisano do konkursu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej zamiast Oddziału Opieki Paliatywnej. W związku z powyższym wszędzie gdzie mowa o Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej zamiast Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej występuje Oddział Opieki Paliatywnej. Umowa zawierana z Wykonawcą wyłonionym w konkursie zostanie poprawiona na Oddział Opieki Paliatywnej.

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Datą obowiązującą jest 31.05.2021r. składanie ofert do godz. 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:15.

 

Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.

 

Załącznik:   20210526