OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DYŻURÓW LEKARSKICH

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 7/2021)

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania:

 

dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć, Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00,

 

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XIX ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 25.06.2021 r.