Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie dyżurów lekarskich

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 8/2021)

 

 

 

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu:

 

dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu:

- 16 godzinne zwykłe od 15:00 do 7:00

- świąteczne 24 godzinne od 7:00 do 7:00.

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

Krzysztof Tracz

ul. Miedziana 8

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Wilkowice, dnia 9.07.2021 r.