Ogłoszenie o zatrudnieniu Zastępcy Kierownika Działu Obsługi Technicznej

O G Ł O S Z E N I E

 

 

S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni Zastępcę Kierownika Działu Obsługi Technicznej w ramach umowy o pracę.

 

Dodatkowe informacje:

Wymiar czasu pracy            - pełny etat

Rodzaj umowy                     - umowa o pracę

Ogólny zakres obowiązków - nadzorowanie i koordynowanie całokształtu

procesów związanych ze sprawnym   funkcjonowaniem Działu Obsługi Technicznej

Data rozpoczęcia pracy       - 01.09.2021r.

Wysokość wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze 3 500,-zł

- dodatek funkcyjny 15% wynagrodzenia

  zasadniczego

                                               - dodatek za staż pracy

                                               - premia regulaminowa

                                               - nagrody jubileuszowe

Poziom wykształcenia         - minimum średnie techniczne

 

 

Kontakt:

telefon: 33/8122020 w 135 Zespół Kadr Szkoleń i Analiz,

e-mail: danuta.parcia@szpital-kolejowy.com