Ogłoszenie wyników przetargu - sprzedaż samochodu osobowego FIAT SCUDO 2.0

Wilkowice, 25.08.2021 

Ogłoszenie wyników przetargu na zbycie aktywów trwałych wycofanych z użytkowania – zbycie poprzez sprzedaż samochodu osobowego FIAT SCUDO 2.0 nr rejestracyjny SBI 30886

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT SCUDO 2.0 nr rejestracyjny SBI 30886, postanowiła wybrać ofertę:

 

 

Michał Pabiniak

ul. Olsztyńska 29 m146

26-600 Radom

 

 

za cenę brutto: 14 509,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset dziewięć złotych)