Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarki lub technika elektroradiologii

 O G Ł O S Z E N I E

 

 

S.P.Z.O.Z Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zatrudni pielęgniarkę lub technika elektroradiologii.

                

Dodatkowe informacje:

Miejsce wykonywania pracy –  Pracownia Badań Czynnościowych

Wymiar czasu pracy            -   0,50 etatu

Rodzaj umowy                     -   umowa o pracę lub umowa zlecenie

Ogólny zakres obowiązków -   wykonywanie badań: EKG, wysiłkowych,

                                                 spirometrii, zakładanie holtera

Data rozpoczęcia pracy       -   01.10.2021r.

Wysokość wynagrodzenia -   wynagrodzenie zasadnicze

                                                  od 3 772,-zł do 5 477,-zł

                                             (w zależności od poziomu wykształcenia)

                                               -   dodatek za staż pracy

                                              -   premia regulaminowa

                                               -   nagrody jubileuszowe

 

Pozostałe wymagania kwalifikacyjne - pielęgniarka

                                                         ukończony kurs w zakresie badań

   EKG i spirometrii

 

 Kontakt:

telefon: 33/8122020 w 135 Zespół Kadr Szkoleń i Analiz,

e-mail: danuta.parcia@szpital-kolejowy.com

 

 

 

Załącznik:   20210901