Zapytanie ofertowe - środki dezynfekujące - zmiana terminu

 

Wilkowice, dnia 7.12.2021 r.

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę środków dezynfekujących

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SPZOZ

 

 

 

 

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę środków dezynfekujących

 

 

 Datą obowiązującą jest 13.12.2021r. składanie ofert do godz. 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:30.