Zawiadomienie o wyborze - usługa zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego: usługa zapewnienia ciągłości zasilania Szpitala w energię elektryczną, usługę utrzymania i konserwacji urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

EL_TECH                                   

Marta Węglorz                         

ul. Marii Konopnickej 19A

43-417 Kaczyce

 

 

 

Zestawienie ofert

lp

wykonawca

kryterium cena pkt

kryterium wysokość kary umownej pkt

Razem

1

EL_TECH                                    Marta Węglorz                          ul. Marii Konopnickej 19A 43-417 Kaczyce

80,00

16,67

96,67

2

EUROSET S.C. Marzena Białek Jarosław Biel           ul. Mazańcowicka 20 43-502                   Czechowice-Dziedzice

55,85

0,00

55,85

3

ASPAR Sp. z o.o.                  ul Karpacka 22               43-300 Bielsko-Biała

59,94

20,00

79,94

 

 

 

Wilkowice, 7.12.2021 r.

  Załącznik:   

 20211207