Zapytanie ofertowe - dostawa środków dezynfekujących - odpowiedzi na pytania

 

 

 

Wilkowice, dnia 10.12.2021 r.

 

 

 

 

Dotyczy postępowania nr ZP/271/18/LA/2021   Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę leków dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik:   

 20211210