OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 16/2021)

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, w okresie 3 lat od podpisania umowy, na rzecz osób ubezpieczonych i innych uprawnionych, w szczególności z obszaru działania SPZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA

ul. Kresowa 3

43-300 Bielsko-Biała

 

Wilkowice, dnia 10.12.2021 r.