Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług obsługi informatycznej Szpitala

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

     Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń.zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na:

 

      Świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

 

Szczegóły do pobrania w załączniku:

Załącznik:    20211215_2

 

 Wilkowice, dnia  15.12.2021 r.