OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - BADANIA DIAGNOSTYCZNE I KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Wilkowice, 20.21.2021r 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 20/2021)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.))

Przedmiot konkursu obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych

 

Termin realizacji umowy:
 od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

Szczegóły do pobrania w załączniku:

Załącznik:    20211220_2

Klauzula RODO:    KLAUZULA_RODO