OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Wilkowice, 20.12.2021r. 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 19/2021)

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

Przedmiot konkursu obejmuje wykonywanie:

 

badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych

 

 SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej informuje, że na podstawie XVIII ust. 2 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO) odwołuje konkurs w całości bez podawania przyczyny.