OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 20/2021)

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 20/2021)

 

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na świadczeń zdrowotnych z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych

 

 

 

W wyniku postępowania konkursowego zostały wybrane oferty złożone przez:

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko-Biała

(Pakiet nr 1, 2a, 2b, 6, 7, 8, 9, 10)

 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

ul. J. Fałata 2

43-360 Bystra

(Pakiet nr 2a, 4)

 

Na podstawie XVIII ust. 2 SWKO Zamawiający unieważnia postępowanie dla Pakietu nr 3 i 5.

 

 

Wilkowice, dnia 29.12.2021 r.