Zawiadomienie o unieważnieniu - postępowanie na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością

  

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością.

 

 

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością

 

  

Wilkowice, 30.12.2021 r.