ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - usługa inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością

 

Wilkowice, dnia  30.12.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

OFERTY

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń.zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością - powtórka.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością.

 termin wykonania zamówienia: od. 15.01.2022 r. do 31.01.2023 r.

 

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik:    20211230