Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością - powtórka

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego: usługa inspektora nadzoru inwestorskiego i administrowania nieruchomością - powtórka

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

Wojtyła Budownictwo Sp. z o.o.                                   

ul. Wiktora Przybyły 10/4

43-300 Bielsko-Biała

 

 

Zestawienie ofert

lp

wykonawca

kryterium cena pkt

kryterium doświadczenie zawodowe pkt

Razem

1

Wojtyła Budownictwo Sp. z o.o.                                   

ul. Wiktora Przybyły 10/4

43-300 Bielsko-Biała

70,00

30,00

100,00

 

 

 

Wilkowice, 13.01.2022 r.

 Załącznik:    20220113