Zapytanie ofertowe - środki dezynfekujące

 

 

Wilkowice, dnia 13.01.2022 r.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń.zm.), zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na  dostawę środków dezynfekujących.

 

 

 

 

 

Załącznik:    20220113