OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 1/2022)

  

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 1/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

PROMED

Piotr Węgrzyn

ul. Ks. Meiera 20A/58

31-236 Kraków

 

W zakresie Pakietu nr 2 i 3 odwołuje się konkurs na podstawie ust. 7 XIX SWKO bez wskazywania przyczyny.

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 31.01.2022 r.

 

 

 

Załącznik:    20220131