środki dezynfekujące - zawiadomienie o wyborze

 

Dotyczy: dostawę środków dezynfekujących

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Zamawiający informuje, że wybrał oferty:

Pakiet nr 6

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

 

Pakiet nr 11

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

 

Zestawienie ofert

Pakiet nr  6

lp.

nazwa

cena

cena punkty

termin dostawy

termin dostawy punkty

Razem

1

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

2 033,68

90

1

10

100

2

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

1 728,21

76,48

1

10

86,48

Pakiet nr  11

lp.

nazwa

cena

cena punkty

termin dostawy

termin dostawy punkty

Razem

2

Schulke Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

3 096,58

90

1

10

100

 

Dla Pakietu nr 16 nie złożono ofert

 

Wilkowice, 2.02.2022 r.

 Załącznik:    20220202