Zawiadomienie o wyborze - przygotowanie wniosku, dokumentacji i koordynacji "Dostępność Plus" - aktualizacja

 

 

Dotyczy: przygotowanie kompletnej dokumentacji, wniosku o dofinansowanie oraz pełnienie roli koordynatora projektu w przypadku wyboru wniosku w ramach naboru wniosków na powierzenie grantu dla Szpitali w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18), realizowanego w ramach PO WER (nr naboru 2/SZP/2022)

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający informuje, że wybrał ofertę:

 

IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.                 

ul. Siewna 12/29                                                               

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Zestawienie ofert

Oferty złożone w wersji papierowej

lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty termin

Razem

1

CKSP Sp. z o.o.                                                                           ul. Mazohjhwiecka 11 lok 49                                                    00-052 Warszawa

 

 

 

2

IRP Inwestycje-Rozwój-Personel Sp. z o.o.                  ul. Siewna 12/29                                                                43-300 Bielsko-Biała

75

10

85

Oferty złożone w wersji elektroniczne

lp

Wykonawca

Punkty cena

Punkty termin

Razem

1

BBR STRATEGY & INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. PARYSKA, nr 24, lok. 1                                                03-935 WARSZAWA

38,01

25

63,01

2

AKADEMIA SŁOŃCA                                                   KRZYSZTOF FRĄSZCZAK
uL. ŚW. CZESŁAWA 8/13                                                                61-575 POZNAŃ

67,1

10

77,1

3

Sweco Polska sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22                                            60-829 Poznań

38,94

10

48,94

4

PFI POLSKA Spółka z o.o.                                                       ul. KRÓLEWSKA 2/ 32                                                              00-065 WARSZAWA

 

 

 

 

 

 

 

CKSP Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 11 lok 49, 00-052 Warszawa i PFI POLSKA Spółka z o.o.                                                   ul. KRÓLEWSKA 2/ 32 00-065 WARSZAWA nie zostały ocenione ze względu na brak podpisu osoby upoważnionej. Zdonie z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający wymagał podpisu uprawnionej do reprezentowania.

 

W przypadku oferty CKSP Sp. z o.o. oferta została podpisana przez osobę nie wymienioną w odpisie KRS. Jednocześnie Wykonawca nie dołączył do oferty pełnomocnictwa.

 

Oferta PFI POLSKA Spółka z o.o. została przesłana w wersji elektronicznej jednakże nie zawiera podpisu kwalifikowane lub podpis profilem zaufania. Oferta zawiera jedynie skan podpisu w wersji papierowej. W przypadku oferty elektronicznej Zamawiający wymagał podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym.

 

  

Wilkowice, 5.04.2022 r.

 

  Załącznik:    20220405

 

Informacja

 

 Załącznik:    20220406