ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS) na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

 Wilkowice, dnia  24.05.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (KONKURS)

na świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 pkt 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), stwarzającego możliwość niestosowania przepisów ustawy do udzielania zamówień oraz organizowania konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego:

1)      transport karetką (zespół specjalistyczny) – Pakiet nr 1,

2)      transport karetką (zespół podstawowy) – Pakiet nr 2,

3)      transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów niewymagających specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą – Pakiet nr 3,

w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

 

 

 Załącznik:    20220524