transport sanitarny - zawiadomienie o wyborze

 

Dotyczy:  świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego

 

Zawiadomienie o wyborze

 

Zamawiający wybrał oferty:

 

Pakiet nr 2: Transport medyczny – zespół podstawowy

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

 

Pakiet nr 3: Transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów nie wymagających zapewnienia specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Zestawienie ofert

Pakiet nr 2: Transport medyczny – zespół podstawowy

lp

Wykonawca

 Punkty

1

Liberandum Sp. z o.o.               ul. Wielicka 207                  30-663 Kraków

 

 

 

2

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

Opłata za 1 km – 40 pkt

Opłata za 1 godz. efektywnej pracy – 35 pkt

Odległość od miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego – 25 pkt

Razem: 100 pkt

Pakiet nr 3: Transport materiału do badań, składników krwi i preparatów krwiopochodnych do przetoczeń lub przewóz pacjentów nie wymagających zapewnienia specjalnych warunków transportu – karetka z kierowcą

lp

Wykonawca

Cena (zł.)

1

Liberandum Sp. z o.o.               ul. Wielicka 207                  30-663 Kraków

 

 

 

2

Bielskie Pogotowie Ratunkowe

ul. E. Plater 14

43-300 Bielsko-Biała

Opłata za 1 km – 40 pkt

Opłata za 1 godz. efektywnej pracy – 35 pkt

Odległość od miejsca stacjonowania zespołu transportowego od siedziby Zamawiającego – 25 pkt

Razem: 100 pkt

 

 

Oferta złożona przez Librandum Sp. z o.o., ul. Wielicka 207, 30-663 Kraków podlega odrzuceniu.

Wykonawca do oferty nie dołączył:

1.      Poświadczonej kopii nadania numeru REGON,

2.      Poświadczonej kopii nadania numeru NIP,

3.      Pełnomocnictwa (Zgodnie z odpisem KRS dołączonym do oferty do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przy kwocie powyżej 25 tys. złotych reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie. Tymczasem oferta została podpisana przez jednego Członka Zarządu).

 

 

Pakiet nr 1: Transport medyczny – zespół specjalistyczny – w zakresie Pakietu nr 1 nie złożono ofert.

 

  

 Załącznik:    20220531