OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 2/2022)

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 2/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu - dyżury w Izbie Przyjęć, Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

 

 W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

  

Indywidualna Praktyka Lekarska

Marcin Kostuj

ul. Jagiellońska 54/1

41-800 Zabrze

  

Wilkowice, dnia 18.07.2022 r.