OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 3/2022) - aktualizacja

Uwaga: zmiana terminu

 

 Uwaga: kolejna zmiana terminu 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2022)

 

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy ul. Żywieckiej 19 ogłasza Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.))

 

Przedmiotem konkursu jest:

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu – dyżury w Izbie Przyjęć, Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 

 

 

 

Szczegóły w ałącznikach:    

20220725

20220727

20220803

20220805