OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (Postępowanie ZP – 4240 – 3/2022)

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZGNIĘCIU KONKURSU OFERT
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

(Postępowanie ZP – 4240 – 3/2022)

 

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w (43-365) Wilkowicach  przy                           ul. Żywieckiej 19 ogłasza, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy zgodnie z harmonogramem oraz wewnętrznymi zasadami określonymi Zarządzeniem w Szpitalu - dyżury w Izbie Przyjęć, Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej I Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej

 

 

W wyniku postępowania konkursowego została wybrana oferta złożona przez:

 

 

Paweł Sznajder

Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Janowicka 59

43-512 Janowice

 

 

 

 

Wilkowice, dnia 10.08.2022 r.

 

 

Szczegóły w ałącznikach:    

 

20220810