Zaproszenie do złożenia oferty na usługę utrzymania i bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń teletechnicznych.

 

Wilkowice, dnia 19.10.2022 r.

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający – SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, uwzględniając treść przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.), zwraca

się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na usługę utrzymania i bieżącej konserwacji następujących instalacji i urządzeń teletechnicznych zlokalizowanych na terenie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach:

1)         instalacje kablowe telefoniczne w budynku Szpitala,

2)         centrala telefoniczna Slican CCA 2720.2 ISDN prod.. 2002 r.,

3)         aparaty telefoniczne w użytkowaniu,

4)         kabel lokalny 50 x 0,6 -120 m,

5)         instalacji domofonowej.

 

 Szczegóły w załączniku do pobrania

 Załącznik:    202210201